do 17 oktober 2019

Floor Hijnen

Dyslexiebehandelaar (1991)

Floor heeft in 2014 de masteropleiding Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht afgerond. Na haar afstuderen is ze onder andere werkzaam geweest als orthopedagoog bij het Samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs te Gorinchem. Daarnaast heeft ze bij De Bascule werkgeheugentraining gegeven aan kinderen met ADHD. Sinds maart 2015 is ze als orthopedagoog werkzaam bij Comenius. Ze neemt psychologisch onderzoek af, voert intake- en adviesgesprekken en geeft dyslexiebehandelingen. De prettige sfeer, de breedbanddiagnostiek en de brede mogelijkheden wat betreft diagnostiek en begeleiding/behandeling maken het voor Floor leuk en interessant om bij Comenius te werken.