do 17 oktober 2019

Dr. Gieta van der Pompe

Directeur (1959)

Gieta van der Pompe (1959) is als één van de twee directieleden van Comenius inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de zorgverlening door Comenius aan u en uw kind. Zij streeft er naar de kwaliteit van de activiteiten rondom uw kind zo hoog mogelijk te doen zijn. Daarnaast is zij voortdurend op zoek naar nieuwe inzichten in de kinderlijke ontwikkeling. Na het afronden van de studie Klinische- en Theoretische psychologie in 1989 richtte zij zich op onderzoek op het grensvlak van de geneeskunde en de psychologie. In 1997 is zij daarop gepromoveerd aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum te Rotterdam. In de jaren die daarop volgen heeft ze zich verdiept in de specifieke psychologische en neurobiologische mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan én in stand houden van angst en depressie Zo heeft zij onderzoek gedaan naar de reacties op stress van angstige en depressieve adolescenten in vergelijking met adolescenten die geen klachten hadden om vast te kunnen stellen welke factoren ertoe bijdragen dat gezonde adolescenten later toch angstig of depressief worden. De resultaten van haar onderzoeken staan beschreven in diverse (internationale) artikelen en vakliteratuur. Na haar wetenschappelijke loopbaan is zij aan het werk gegaan als Klinisch Psycholoog en als psychotherapeut; ze behandelt daarbij zowel volwassenen als kinderen en adolescenten.