do 17 oktober 2019

Drs. Jantien van der Wijngaard

Orthopedagoog / Remedial Teacher (1970)

Vanaf september 2001 is Jantien werkzaam binnen Comenius. Na het afronden van haar studie Pedagogiek (diagnostiek en behandeling) heeft ze veel ervaring op gedaan in het werkveld (gezinsbegeleiding, crisisopvang, remedial teaching in het voortgezet onderwijs).

Als locatiemanager van de vestiging Bilthoven is zij het eerste aanspreekpunt en heeft Jantien de dagelijkse leiding. Naast het afnemen van psychologisch onderzoek begeleidt zij ouders, voert intake- en adviesgesprekken en bezoekt scholen. In bijzondere gevallen test ze de kinderen zelf, ook verzorgt ze een enkele keer de begeleiding (RT lezen of spellen). Ze is Cogmed-coach en begeleidt kinderen die de Cogmed-training via Comenius volgen (zie voor meer info Cogmed-werkgeheugentraining op onze site).

Jantien heeft aan de VU-Amsterdam de cursus Remedial Teaching Voortgezet Onderwijs afgerond en bij Beter Brein (Nijmegen) het certificaat Cogmed coach gehaald.