za 18 augustus 2018

Drs. Margreet André de La Porte

Orthopedagoog (1968)

Margreet werkt sinds 2004 bij Comenius. In 1991 behaalde zij haar PABO-diploma. Aansluitend heeft ze aan de Universiteit van Utrecht de doctoraal opleiding Orthopedagogiek afgerond met als specialisatie leer- en cognitieve ontwikkelingsstoornissen. Zij is eerst een aantal jaren werkzaam geweest op basisscholen als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider. Hier heeft ze met alle aspecten rondom leerlingzorg kennis kunnen maken en de onderwijspraktijk van binnenuit leren kennen. Vervolgens is ze Comenius komen versterken. Haar werk omvat het afnemen van (neuro)psychologisch, sociaal emotioneel en didactisch onderzoek, intake- en adviesgesprekken voeren, behandelingen uitvoeren en scholen bezoeken. Het een op een werken met het kind/de jongere geeft haar veel voldoening. Margreet probeert (de ouders van) het kind of de jongere handvaten te geven door de hulpvragen helder te krijgen en de diagnostische puzzel te leggen. Vervolgens wordt hiervan door haar verslaglegging gedaan. In gesprekken met betrokkenen worden praktische, haalbare adviezen gegeven waarbij aandacht is voor de sterke en minder sterke kanten van het kind/de jongere en zijn/haar omgeving.

Margreet is werkzaam op onze vestiging in Utrecht