do 17 oktober 2019

Tamar van der Steen

Tamar heeft in 2014 de masteropleiding Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht afgerond, afstudeerrichting leerproblemen. Tijdens haar master heeft ze zich bij het Ambulatorium in Utrecht voornamelijk gericht op de diagnostiek bij kinderen met lees-, spelling- en rekenproblemen in combinatie met andere (gedrags)problematiek. Na haar studie is Tamar werkzaam geweest in de begeleiding van kinderen op een middelbare school in Amersfoort en daarnaast heeft ze ondersteunend orthopedagogisch werk verricht op een SBO school in Amersfoort. Verder werkt Tamar op dit moment als orthopedagoog bij het Samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs te Gorinchem. Sinds maart 2017 is Tamar als orthopedagoog werkzaam bij Comenius. Ze neemt psychologisch en didactisch onderzoek af en voert intake- en adviesgesprekken. Haar doel is zo goed mogelijk samen te werken met de verschillende partijen (ouders, kinderen, leerkrachten en andere betrokkenen) om een zo volledig mogelijk beeld van het kind te schetsen en handelingsgerichte adviezen mee te geven.