do 17 oktober 2019

Cogmed Werkgeheugentraining

Cogmed Werkgeheugen Training is een trainingsprogramma dat ontworpen is met als doel de concentratie te verbeteren. Bij 80% van de deelnemers is er na deze training een aanzienlijke verbetering met betrekking tot het vermogen te concentreren en problemen op te lossen.

Het werkgeheugen is een belangrijke cognitieve functie die we dagelijks gebruiken en die ons in staat stelt dingen te onthouden gedurende een korte periode. Het werkgeheugen kan omschreven worden als ”actieve concentratie”. Er vindt constant interactie plaats met andere mensen en worden er constant handelingen uitgevoerd. De kwaliteit van wat we doen hangt af van hoe goed ons werkgeheugen functioneert. Hier volgen een paar voorbeelden van handelingen waarbij het werkgeheugen van belang is:

  • Vasthouden van de concentratie
  • Instructies onthouden en onthouden wat de volgende stap is bij handelingen die uit een opeenvolging van activiteiten bestaat
  • Nieuwe informatie tot je nemen en kunnen toepassen
  • Lezen, begrijpen wat je net gelezen hebt en informatie selecteren
  • Organiseren van het dagelijks leven, onthouden wat je mee moet nemen en onthouden wanneer bepaalde dingen plaatsvinden
  • Luisteren naar andere mensen en op een gepaste manier reageren
  • Een goed tijdsbesef en kunnen plannen
  • Controle hebben over impulsief gedrag

Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, impulscontrole, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij onder andere taal en rekenen.

Het Cogmed Werkgeheugen Trainingsprogramma is een computerprogramma voor kinderen (vanaf 4 jaar) en volwassenen waarbij 5 weken lang, 5 dagen per week (variërend van 15 – 45 min. per dag), zelfstandig het werkgeheugen wordt getraind. De training wordt actief bijgestaan door een persoonlijke coach, die via internet de ontwikkeling van de training volgt en deze eenmaal per week telefonisch bespreekt.

Een COGMED training kan op ieder gewenst moment van start gaan.