do 17 oktober 2019

ContactComenius Utrecht
Janskerkhof 5
3512 BK Utrecht
030-6052500
info@comen.nl

locatiemanager Utrecht
Drs. Jantien van der Wijngaard


Comenius Amersfoort
Zielhorsterweg 75
3813 ZX Amersfoort
030-6052500
info@comen.nl

locatiemanager Amersfoort
Drs. Jantien van der Wijngaard


Comenius Nieuwegein
Zoomstede 12
3431 HL Nieuwegein
030-6052500
info@comen.nl

locatiemanager Nieuwegein
Drs. Jantien van der Wijngaard


Comenius Bilthoven
Leyenseweg 115 B
3721 BC Bilthoven
030-6052500
info@comen.nl

locatiemanager Bilthoven
Drs. Jantien van der Wijngaard


Terugval

Als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval adviseren wij u dringend contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Hier zal naar bevind van zaken worden gehandeld.

In geval van terugval - zonder dat er sprake is van een crisissituatie kunt u contact opnemen met de huisarts. Deze zal beoordelen of u/uw kind opnieuw verwezen wordt, en zo ja, naar welke zorgaanbieder. Uiteraard kunt u of de huisarts hierover ook met Comenius contact opnemen.In geval van crisis

Comenius is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Mocht u zich buiten deze tijden, op feestdagen of in het weekend, in een crisissituatie bevinden dan verzoeken wij u dringend contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.