wo 18 september 2019

Disclaimer

Dit bericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik door en verstrekking aan anderen is niet toegestaan en bovendien onrechtmatig. Indien u niet de beoogde geadresseerde bent, laat dat de afzender dan direct per email weten en verwijder dit bericht met eventuele bijlagen zonder een kopie te behouden. Dank voor uw medewerking.

Hieronder volgt een opsomming van de gebieden die wij bijna altijd aan de orde laten komen:

  1. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Comenius informatie van onze website www.comen.nl, op welke wijze dan ook, te verspreiden.
  2. Het intellectuele eigendom van de Comenius applicaties ligt bij Comenius.
  3. Comenius kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de website van Comenius alsmede van de eventuele functionaliteiten op de website dan wel de functionaliteiten gerelateerd aan de website. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen dan wel schade ten gevolge het hacken van de website.
  4. Comenius kan verder geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene en persoonlijke website van Comenius kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten/ elektronisch berichtenverkeer door derden of door programmatuur of apparatuur.
  5. Comenius kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliŽnt lijdt door het gebruik van de algemene en persoonlijke website, dan wel door het gebruik van elektronische inschrijvingsĖ / aanmeldingsformulieren dan wel in verband met de (zorg)programmaís of andere functionaliteiten die cliŽnt via de website volgt.
  6. Het is Comenius te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en deze disclaimer te wijzigen. Comenius kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Comenius is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.