do 17 oktober 2019

Hoogbegaafdheid

Een capaciteit (IQ) vanaf 130 wijst op hoogbegaafdheid. Ons uitgangspunt dat veel facetten de ontwikkeling be´nvloeden, leidt er toe dat we breder kijken naar een kind dan alleen naar zijn/haar intelligentie. Naast een intelligentieonderzoek, testen we ook de concentratie en het geheugen. Wanneer hoogbegaafde kinderen niet op hun niveau worden aangesproken en uitgedaagd worden, kunnen ze allerlei ongewenst gedrag vertonen, variŰrend van faalangstig, onderpresterend, opstandig en depressief gedrag.

Normaliter testen we vanuit de zogenaamde breedbandprocedure: persoonlijkheid en sociaal emotionele ontwikkeling, verdeelde aandacht, ruimtelijk inzicht, visuo-motoriek en didactisch niveau komen dan ook aan bod. Voor een hoogbegaafdheidsonderzoek volstaat in principe een ingekorte versie van de breedbandprocedure. Wanneer we bij het ingekorte onderzoek (sociaal emotionele en/ of gedrags) bijzonderheden zien, adviseren we het afgenomen onderzoek uit te breiden. Hiertoe zal altijd in overleg met u besloten worden.

Naar boven