do 17 oktober 2019

Informatie vergoedingen

Comenius heeft contracten met alle gemeenten in Midden-Nederland. Met een juiste verwijzing van de huisarts wordt het onderzoek en/of de behandeling volledig vergoed.

Een aantal zaken zijn daarbij van belang:

  1. Op de verwijsbrief dient duidelijk aangegeven te zijn dat het een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) betreft,
  2. Een vermoede DSM IV stoornis dient aangegeven te zijn (vermoeden van bijvoorbeeld ADHD, ADD, angst, depressie, gedragsstoornis),
  3. De datum van verwijzing dient vr de datum te liggen dat uw kind bij ons is aangemeld,
  4. De AGB-code van de huisarts moet vermeld worden,
  5. De verwijzing moet voorzien zijn van handtekening huisarts en/of een praktijkstempel.

Het is van belang dat u de originele verwijsbrief aan ons overhandigt.


Dyslexie
Voor het vaststellen en/of behandelen van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zijn er specifieke afspraken per gemeente. Bij de aanmelding leggen we de procedure om voor vergoeding in aanmerking te komen aan u uit.


Verwijzing gemeente
Wordt u niet door uw huisarts, maar door de gemeente/sociaal team naar ons verwezen? Dan ontvangt u van de gemeente een beschikking en ontvangen wij van uw gemeente een opdrachtbevestiging. Graag ontvangen wij in dat geval ook een kopie van uw beschikking.

Comenius declareert bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven.


Zorgverzekering
Wanneer u geen (juiste) verwijzing hebt en het onderzoek zelf bekostigt, kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Met een aanvullende zorgverzekering wordt er mogelijk een deel vergoed. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur aan Comenius. De factuur ontvangt u na afloop van het onderzoekstraject.