do 17 oktober 2019

Veel voorkomende problemen bij kinderen

ADHD / ADD
Kenmerken
Impulsiviteit, concentratie- en aandachtzwakte; vaak heel beweeglijk. Diagnosestelling vaak samen met Kinderfysiotherapie.
Literatuur
Herman van Tinteren, ADHD, niet alleen maar druk.
Rusell Barkley. Diagnose ADHD- Een gids voor ouders en hulpverleners.
Arga Paternotte en Jan Buitelaar, Het is ADHD
Autistisch spectrum
Kenmerken
Gebrekkige sociale, communicatieve en verbeeldende vaardigheden en een beperkt repertoire aan activiteiten en interesses.
Vaak leerproblemen vanwege (te) starre leerstijl.
Extreme mate van egocentrisme; gebrek aan empathie; verminderd begrip van complexe emoties.
Veel voorkomende varianten binnen het spectrum zijn PDD-NOS en het syndroom van Asperger
Literatuur
Sociaal onhandig, de opvoeding van kinderen met PDD-nos en ADHD. Onder redactie van prof. dr. Minderaa.
Het syndroom van Asperger, Tony Attwood.
Beelddenken
Kenmerken
Het sterk in beelden (blijven) denken en daardoor een bijzondere leerstijl. Vertonen verschillende leerproblemen.
Dysfatische ontwikkeling
Kenmerken
Kinderen met een goed taalbegrip maar met problemen in de zgn. on-commandsituaties en met woordvindingsproblemen.
Literatuur
Omgaan met een dysfatisch kind, Riet Grauwels en Gerdi de Nooy.
ISBN 9789044113785.
Dyslexie
Kenmerken
Hardnekkige leesproblematieken, vaak vergezeld van spellingsproblemen. Zie ook Dyslexie.
Dyspraxie
Kenmerken
Kinderen met motorische- en of spraaktaalproblemen die over een goed inzicht beschikken. Tegenwoordig ondergebracht binnen de diagnose DCD (Developmental Coordination Disorder).
Literatuur
Paul Calmeyn, Kinderen met een ontwikkelingsdyspraxie, leidraad voor begeleiders en ouders
Faalangst
Kenmerken
Kinderen die blokkeren in taaksituaties (negatieve vorm) en kinderen die veel structuur/stok achter de deur behoeven (positieve vorm).
Hoogbegaafdheid
Kenmerken
Kinderen met een bovengemiddelde capaciteit (> IQ 130) door ons liever onderscheiden vanuit leerstijltypes (verbaal sturend of ruimtelijk sturend leerstijlgebruik). Kinderen die vaak meer dan alleen maar hulp op school nodig hebben.
Literatuur
Eleonoor van Gerven, Zicht op hoogbegaafdheid, handboek voor ...
Wendy Lammer van Toorenburg, Hoogbegaafd, nou Ún?
Verbaal-performaal kloof
Kenmerken
Een grote discrepantie tussen het verbale en performale IQ. Routinetaken worden moeilijk uitgevoerd (aankleden e.d.); Vergeetachtigheid en verstrooidheid; Chaotisch; het moeilijk vinden om een ordening te kunnen aanbrengen; Vaak boos en verdrietig; Langzaam met rekenen; Laag zelfbeeld;
Naar boven