do 17 oktober 2019

RT (Remedial Teaching)

Remedial Teaching gericht op basisschoolleerlingen is mogelijk voor kinderen die individueel aandacht en specifieke uitleg nodig hebben op het gebied van lezen, spellen en rekenen. Vaak is er op scholen weinig of geen tijd voor individuele begeleiding. Zeker wanneer een kind moeite heeft met een bepaald vak, kan die individuele begeleiding zo hard nodig zijn.

Een eerste periode RT is 8 keer 45 minuten, daarna kan er in overleg met de ouders besloten worden tot een verlenging van 4 of 8 keer. We bieden RT op maat. De begeleiding wordt aangepast aan de leerbehoeften en leerstijl van het kind.

De RT wordt verzorgd door een zeer ervaren remedial teacher. Als u denkt dat uw kind behoefte heeft aan de extra begeleiding dan kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie en om afspraken te maken (Jantien van der Wijngaard, 030-2204375, info@comen.nl

Naar boven