do 17 oktober 2019

Werkwijze

Intake

Na aanmelding vindt er in de meeste gevallen een intakegesprek plaats. In dit gesprek bespeken we de ontwikkeling en de probleemgebieden van uw zoon of dochter. Op grond van de bevindingen uit het intakegesprek bepalen we welke gebieden we gaan onderzoeken. Basisschool-leerlingen zijn niet aanwezig bij dit gesprek. Kinderen ouder dan 12 jaar mogen hier wel bij aanwezig zijn, maar dat is niet noodzakelijk.


Onderzoek

Naast gericht onderzoek naar de aangemelde vraag, onderzoeken wij kinderen vanuit de zogenaamde breedbandprocedure: een kind is immers meer dan zijn vraag of probleemstelling. Dit vanuit de wetenschap dat problemen ook andere problemen (= comorbiditeit) kunnen oproepen of veroorzaken. Deze bijzondere vorm van diagnostiek maakt het mogelijk in de behandeling meerdere ontwikkelingsgebieden voor hulp aan te spreken.

Hieronder volgt een opsomming van de gebieden die, indien pasend bij de onderzoeksvraag, aan bod komen:

  • Capaciteit
  • Aandacht en concentratie
  • Auditief geheugen
  • Visuo-motoriek
  • Sociaal emotionele ontwikkeling, zoals zelfbeeld (negatief zelfbeeld), zelfvertrouwen (faalangst) en sociale vaardigheden (sociale angst)
  • Persoonlijkheidskenmerken zoals bijvoorbeeld motivatie, doorzettingsvermogen en dominantie
  • Didactische vaardigheden zoals lezen, spellen en rekenen

We verkennen de sociaal emotionele ontwikkeling en de persoonskenmerken. Indien nodig, kan onze zusterorganisatie PsyMens Kind en Jeugd (www.psymens.nl) een meer uitgebreid onderzoek uitvoeren. Met betrekking tot de didactische vaardigheden worden de meeste kinderen op school binnen het leerlingvolgsysteem gescreend of door de Intern Begeleider onderzocht. Indien noodzakelijk breiden we ons onderzoek met deze gegevens uit.

Advies

Na het onderzoek bestuderen we de testgegevens en voorzien we deze van advies in een bondige rapportage. In het adviesgesprek, op de praktijk of telefonisch, lichten we de bevindingen en ons advies aan u toe, zodat u weet wat er mogelijk met uw kind aan de hand is en welke vervolgstappen er indien gewenst gezet kunnen worden. U kunt dan indien nodig - denken aan specialistische diagnostiek gericht op een bijzonderheid van uw kind zoals uit het onderzoek naar voren is gekomen, (psychotherapeutische) behandeling, dyslexiebehandeling-, of een COGMED training.

Het advies is een voorstel: u bepaalt uiteindelijk wat er wel of niet gebeurt. Wij zijn geheimhouding verplicht.